KAIP TAPTI SKAITYTOJU

 

Norėdamas tapti skaitytoju turi įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Tau reikia atvykti į biblioteką ir tapti vartotoju.

 

Bibliotekoje turi:

- susipažinti su bibliotekos taisyklėmis;

- pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

- užpildyti registracijos formos būtinus duomenis: parašyti vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

- užpildyti registracijos kortelę ir pasirašyti;

 

 

Skaitytojai iki 14 metų amžiaus bibliotekoje registruojami:

- atėję į biblioteką su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atsinešę užpildytą nustatytos formos paraišką;

- vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai registruojami pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.