Lopšelio - darželio „Saulutė“ darbų paroda

Erdvėje „Viskas vaikams“ veikia Utenos lopšelio - darželio „Saulutė“ kūrybinių auklėtojų ir vaikų darbų paroda „Aš plaukiu Lietuvos 100 - mečio laiveliu“. Maloniai kviečiame!